جلسه مشترک اعضاء هیات مدیره انجمن صنفی ایران با جناب آقای عابدزاده ریاست محترم سازمان هواپیمائی کشوری در محل دفتر انجمن